Chefsgrupp

Rebecca Lindberg

Individ- och familjeomsorgschef Ånge kommun
Telefon: 070-625 21 72
E-post: rebecca.lindberg@ange.se


Jan-Ove Jonasson

Verksamhetschef stöd och omsorg Ånge kommun
Telefon: 073-063 66 07
E-post: jan-ove.jonasson@ange.se


Susanne Wiksten

Verksamhetschef Hälsocentralen Ånge
Telefon: 073-086 96 70
E-post: susanne.wiksten@lvn.se

Malin Törnqvist

Enhetschef, avdelning för sjukförsäkring, Försäkringskassan
Telefon: 010-111 86 01
E-post: malin.tornqvist@forsakringskassan.se


Peter Larsson

Sektionschef Arbetsförmedlingen Sundsvall/Ånge
Telefon: 010-487 37 14
E-post: peter.o.larsson@arbetsformedlingen.se