Ärende till beredningsgruppen

1

Du och din klient skriver tillsammans under blanketten för samtycke samt identifierar behovet hos klienten.

2

Du överlämnar ärendet till din representant för beredningsgruppen. Han/hon kommer då att ta med sig ärendet till beredningsgruppsmötet som hålls 1 gång per månad i Sollefteå och var 6:e vecka i Ramsele. Inför mötet har samtliga myndigheter kollat upp de ärenden som kommer att lyftas. Under mötet diskuteras varje ärende samt om och hur ärendena ska jobbas vidare med. Här finns tre alternativ:

  • Ärendet blir ett samverkansärende mellan berörda myndigheter
  • Ärendet lyfts vidare till SamCoach för ytterligare insatser
  • Det beslutas att det inte är ett ärende för beredningsgruppen och lyfts tillbaka till dig som handläggare


Din representant återkopplar till dig som handläggare vad som framkommit i ditt ärende under mötet.


3

Om ärendet har gått vidare till SamCoach bokar du som handläggare in ett aktualiseringsmöte tillsammans med dig, din klient och coach. Under mötet tilldelas coachen ett uppdrag med tydliga mål, behov belyses samt intresseområden. Även förväntningar hos klienten och dig som handläggare tas upp.

4

Därefter bokar coachen in möten tillsammans med klienten där det görs upp en plan för att fullfölja uppdraget. Det kan ske genom exempelvis:

  • Lösningsfokuserade samtal
  • Kartläggning av styrkor, resurser, behov och intresseområden
  • Besök på arbetsplatser för eventuell praktik, arbetsprövning
  • Hjälp och stöd att hantera nödvändiga ansökningar som den enskilde behöver göra för att tillgodogöra sig rättigheter och möta behov

5

Uppföljningsmöten kommer att bokas in tillsammans med dig som handläggare enligt överenskommelse, med syfte att följa upp insatsen och uppdraget. Där bestäms om uppdraget behöver revideras, förlängas eller avslutas.


Är du nyfiken på hur ett beredningsmöte går till är du varmt välkommen att delta vid ett möte som hålls på din arbetsplats.