Pågående projekt

  • Långtidssjukskrivna, projektägare; Härnösands kommun. Kontaktperson; Lilian Krantz, 070-345 84 49
  • Utvecklad och samordnad studie- och yrkesvägledning, projektägare; Timrå kommun. Kontaktperson; Eva-Britt Junkka, 072-230 46 27
  • Förstärkning i lärande och arbete, projektägare; Timrå kommun. Kontaktperson; Lars Wilhelmsson, 060-16 34 74
  • Handledare på arbetsintegrerat socialt företag, projektägare; Härnösands kommun. Kontaktperson; Issam Sassi, 070-672 69 14
  • Förstudie kring samverkan mellan olika myndigheter, projektägare; Härnösands kommun. Kontaktperson;   Issam Sassi, 070-672 69 14
  • Arbetsmarknadstorg, projektägare; Timrå kommun. Kontaktperson; Lars Backlund 070650 05 90