Möten och protokoll

Styrelsens möten 2017

Onsdag 11 januari 9-12 Styrelsemöte Timrå
Tisdag 28 mars 9-12 Styrelsemöte Härnösand
Tisdag 30 maj 9-12 Styrelsemöte Timrå
Torsdag 31 augusti 9-16 Verksamhetsplaneringsdag Härnösand
Fredag 29 september 9-12 Styrelsemöte Timrå
Tisdag 28 november 9-12 Styrelsemöte Härnösand