Utvecklingsgrupp

Dan Näslund

Landstinget Västernorrland
Telefon: 0611-802 26
E-post: dan.naslund@lvn.se


Issam Sassi

Verksamhetschef Arbetslivsförvaltningen
Härnösands kommun
Telefon: 0611-34 86 09, 070-672 69 14
E-post: issam.sassi@harnosand.se


Lars Backlund

Verksamhetschef Arbetsmarknadsenheten
Timrå kommun
Telefon: 060-16 34 76, 070-650 05 90
E-post: lars.backlund@timra.se

Patrik Lockner

Arbetsförmedlingen Härnösandskontoret
Telefon: 010-486 66 20
E-post: patrik.lockner@arbetsformedlingen.se


Lisbet Sander

Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen
Härnösands kommun
Telefon: 0611-34 83 81, 072-84 492 33
E-post: lisbet.sander@harnosand.se


Sol-Britt Höglund

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen
Härnösands kommun
Telefon: 0611-34 82 96
E-post: solbritt.hoglund@harnosand.se


Ronny Rönnbäck

Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen
Timrå kommun
Telefon: 060-16 34 50, 070-609 57 00
E-post: ronny.ronnback@timra.se

 


Carina Hallkvist

Enhetschef, Avdelningen för sjukförsäkring, Sundsvall
Försäkringskassan
Telefon: 010-111 43 58
E-post: carina.hallkvist@forsakringskassan.se