Chefsgrupp Arbete & Hälsa

Anna-Stina Fors Sjödin

Förvaltningschef
Bistånd-arbetsmarknad och social service
Kramfors kommun
Telefon: 0612-80 234
E-post: annastina.fors.sjodin@kramfos.se


Anki Johnson

tf Förvaltningschef
Barn, kultur och utbildningsförvaltningen
Kramfors kommun
Telefon: 0612-80 440
E-post: anki.johnson@Kramfors.se


Ulf Bergius

Enhetschef
Avdelningen för Sjukförsäkring
Försäkringskassan
Telefon: 010-111 89 03
E-post: ulf.bergius@forsakringskassan.se


Veronica Hörnström

tf Sektionschef
Arbetsförmedlingen
Telefon: 010-487 34 57
E-post: veronica.hornstrom@arbetsformedlingen.se


Malin Ullström

Sektionschef
Arbetsförmedlingen
Telefon: 010-
E-post: malin.ullstrom@arbetsformedlingen.se


Maria Casal

Integrationsstrateg
Kramfors kommun
Telefon: 0612-80 298
E-post: maria.casal@kramfors.se


 

Jonas Norén

Verksamhetschef
Vuxenutbildning, Integration & Arbetsmarknad (VIA)
Kramfors kommun
Telefon: 0612-802 00
E-post: jonas.noren@kramfors.se


Anna Johansson

Enhetschef
Arbetsmarknadsenheten
Kramfors kommun
Telefon: 0612-802 01
E-post: anna.johansson@kramfors.se


Ingmari Georgsson

Enhetschef
Vårdområde psykiatri och habilitering
Landstinget Västernorrland
Telefon: 070-694 77 48
E-post: ingmari.georgsson@lvn.se


Helena Rödén

Verksamhetschef
Landstinget Västernorrland
Telefon: 070-574 30 25
E-post: helena.roden@lvn.se


Cecilia Borgh

Enhetschef
Migrationsverket
Telefon: 0771-235 235 vxl
E-post: cecilia.borgh@migrationsverket.se


Bengt-Åke Sundelin

Enhetschef
Skatteverket
Telefon: 0771-567 567 vxl
E-post: bengt.ake.sundelin@skatteverket.se