Samkraft ärendeberedningsgrupp

Ida Norman

Teamkoordinator
Telefon: 0612-802..
E-post: ida.norman@kramfors.se


Lil Sundberg

Arbetscoach, Arbetsmarknadsenheten, Kramfors kommun
Telefon: 0612-80 000 vxl
E-post: Lil.sundberg@Kramfors.se


Per Lundholm

Arbetscoach, Arbetsmarknadsenheten, Kramfors kommun
Telefon: 0612-802 82
E-post: per.lundholm@kramfors.se


Anna Johansson

Enhetschef, Arbetsmarknadsenheten, Kramfors kommun
Telefon: 0612-802 01
E-post: anna.johansson@kramfors.se


Anette Boman

Ekonomiskt bistånd, BAS-förvaltningen, Kramfors kommun
Telefon: 0612-803 47
E-post: anette.boman@kramfors.se


Christina Mattsson

Ekonomiskt bistånd, BAS-förvaltningen, Kramfors kommun
Telefon: 0612-802 14
E-post: christina.mattsson@kramfors.se


Helene Näslund

Handläggare, Arbetsförmedlingen
Telefon: 010-487 27 30
E-post: helene.naslund@arbetsformedlingen.se

Åsa Berggren

HC koordinator, Landstinget Västernorrland
Telefon: 0612-86088
E-post: asa.berggren@lvn.se


Ingmari Georgsson

Enhetschef Psykiatri, Landstinget Västernorrland
Telefon: 070-694 77 48
E-post: ingmari.georgsson@lvn.se


Susanne Eriksson

Psykiatrisk mellanvård, Landstinget Västernorrland
Telefon: 0612-86022
E-post: susanne.eriksson@lvn.se


Eva Petersson

Handläggare aktivitetsersättning, Försäkringskassan
Telefon: 010-111 89 10
E-post: eva.petersson@forsakringskassan.se


Jerker Byström

Förbundschef, Samordningsförbundet Kramfors
Telefon: 072-545 69 28
E-post: jerker.bystrom@kramfors.se


Jessica Westin

Coach projekt TRIA, Kramfors kommun
Telefon: 0612-800 00 vxl
E-post: jessica.westin@kramfors.se