Lokala samverkansgruppens möten 2017

Tisdag 7 februari 14.00-16.30
Tisdag 7 mars 13.00-16.30
Tisdag 4 april

 

13.00-16.30

 

Uppföljning och planering med förbundsstyrelsen

Presentation Omvärldsanalys Örnsköldsvik 2017-18 LSG

Tisdag 2 maj 13.00-16.30
Tisdag 13 juni 13.00-16.30
Tisdag 5 september 13.00-16.30
Tisdag 3 oktober 13.00-16.30
Tisdag 7 november 13.00-16.30
Tisdag 5 december 13.00-16.30