Strukturstödjande insatser

Förbundschef

Operativt ansvarig för förbundets verksamhet samt samordning av Lokala samverkansgruppens verksamhet.

Kontakt

Förbundschef Pär Eriksson, 070-620 84 91, per.eriksson@ornskoldsvik.se

Processtödjare/Utvecklingsstrateg psykisk hälsa

Koordinera, utveckla och driva på  det lokala samverkansarbetet för ökad psykisk hälsa. Vara länken mellan nationell, regional och lokal samverkan i Örnsköldsvik kring frågor som rör psykisk hälsa/ohälsa.

Kontakt

Utvecklingsstrateg Ola Bäckström, 073-270 49 95, ola.backstrom@ornskoldsvik.se

Psykeveckan Vecka 45

Psykeveckan är ett årligt samarrangemang vecka 45 mellan kommunen, landstinget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, IPF, RSMH, Attention (anhörig/brukar/intresseorganisationer) och Svenska kyrkan.

Föreläsningarna under veckan riktar sig till de som i ditt arbete möter personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning, anhöriga, brukar- och intresseorganisationer, samt till de med ett genuint intresse för mänskliga möten.

Kontakt

Utvecklingsstrateg Ola Bäckström, 070-270 49 95, ola.backstrom@ornskoldsvik.se

Representation vid regionala och nationella nätverksträffar

För att bibehålla och utveckla finansiell samordning vill förbundsstyrelsen aktivt medverka i regionala och nationella nätverk för samordningsförbund.

Kontakt

Ordförande Per Renström, 070-652 36 64, per.renstrom@arbetsformedlingen.se

Förbundschef Pär Eriksson, 070 620 84 91, per.eriksson@ornskoldsvik.se