Möten och protokoll

Styrelsens möten 2017

Fredag 13 januari 13.00-15:00 Styrelsemöte, målarbete
Torsdag 23 februari 8.30-11.30 Styrelsemöte
Torsdag 23 mars 8.30-11.30 Styrelsemöte, årsberättelse
Fredag 28 april 8.30-11.30 Styrelsemöte
Fredag 2 juni 8.30-11.30 Styrelsemöte
Fredag 25 augusti 8.30-11.30 Styrelsemöte
Fredag 22 september 8.30-11.30 Styrelsemöte
Torsdag 23 november 8.30-11.30 Styrelsemöte, verksamhetsplan och budget
Fredag 14 december 8.30-11.30 Styrelsemöte

Övrigt

9 februari Länsgemensam workshop-dag i Sollefteå
21-22 mars Nationell nätverksträff i Malmö
21 mars NNS årsmöte klockan 15:15 i Malmö
4 april Uppföljnings- och planeringsdag med LSG
Vecka 24 Ägarsamråd
9-10 november Norrlandsträff i Luleå

Styrelsens protokoll

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005