Beredningsgrupper

Många gånger stöter handläggare på individer som hamnat mellan stolarna och behöver extra stöd och hjälp. Genom att lyfta dessa ärenden till beredningsgruppen kan man som handläggare få sitt ärende belyst av representanter från respektive myndighet.

I beredningsgruppen sitter representanter från Vuxenpsykiatrin, Habiliteringen, Hälsocentralen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Arbetsmarknadsenheten och SamCoach.

Personen som ärendet gäller skriver först under ett medgivande som gör det möjligt att prata öppet mellan myndigheterna, för att de på bästa sätt ska kunna hjälpa personen vidare.

Gör så här: Ärende till beredningsgruppen

 

Beredningsgrupp Ramsele

Mikael Wallin

Psykmottagningen
Telefon: 070-555 97 31
E-post: mikael.vallin@lvn.se


Gudrun Eriksson

Försäkringskassan
Telefon: 070-208 97 55
E-post: gudrun.eriksson@forsakringskassan.se


Sven-Bertil Byström

Hälsocentralen Sollefteå
Telefon: 073-275 33 40
E-post: sven.bertil.bystrom@lvn.se


Leif Sundin

Aktus
Telefon: 0623-108 20
E-post: leif.sundin@aktus.se

Jan-Erik Sjöström

Arbetsförmedlingen
Telefon: 010-487 27 86
E-post: jan-erik.sjostrom@arbetsformedlngen.se


Ingrid Backlund

Arbetsförmedlingen
Telefon: 010-486 09 88
E-post: ingrid.backlund@arbetsformedlingen.se


Erling Dahlgren

Socialtjänsten
Telefon: 0623-68 50 13
E-post: erling.dahlgren@solleftea.se


Sandra Sahlberg

Samordningsförbundet
Telefon: 070-222 21 88
E-post: sandra.sahlberg@solleftea.se

Beredningsgrupp Sollefteå

Mikael Wallin

Psykmottagningen
Telefon: 070-555 97 31
E-post: mikael.vallin@lvn.se


Birgitta Dahlberg

Arbetsmarknadsenheten
Telefon: 0620-68 27 26
E-post: birgitta.dahlberg@solleftea.se


Mikael Svensson

Socialtjänsten
Telefon: 0620-68 27 43
E-post: mikael.svensson@solleftea.se


Eva Petersson

Försäkringskassan
Telefon: 010-111 89 10
E-post: eva.petersson@forsakringskassan.se


Ulrika Carlsson

Habiliteringen
Telefon: 0620-194 38
E-post: ulrika.carlsson@lvn.se


Linda Sundberg

SamCoach
Telefon: 073-274 12 09
E-post: linda.sundberg@solleftea.se

Malin Granholm

SamCoach
Telefon: 073-275 50 16
E-post: malin.granholm@solleftea.se


Marina Gidlund

Arbetsförmedlingen
Telefon: 010-486 33 69
E-post: marina.gidlund@arbetsformedlingen.se


Christina Sjölander

Arbetsförmedlingen
Telefon: 010-488 38 75
E-post: christina.sjolander@arbetsformedlingen.se


Sven-Bertil Byström

Hälsocentralen Sollefteå
Telefon: 073-275 33 40
E-post: sven.bertil.bystrom@lvn.se


Sandra Sahlberg

Samordningsförbundet
Telefon: 070-222 21 88
E-post: sandra.sahlberg@solleftea.se