Österåsen Light

Österåsens Hälsohem erbjuder livsstilsmedicinska program i anpassad miljö. Den professionella och mångsidiga kompetensen är välrenommerad och kvalitetssäkrad. Många kommer till Österåsens Hälsohem på remiss från läkare och får då ta del av ett längre livsstilsprogram som inkluderar internatboende.

Genom Österåsen Light vill man kunna erbjuda fler människor möjligheten till livsstilsprogrammet fast i en enklare och mer komprimerad form. Grupper om ca 10 personer träffas en gång i veckan i 10 veckor. Varje träff innehåller teori, fysiskaktivitet och en gemensam hälsosam lunch.

Målgruppen för Österåsen Light är personer som är i arbetslivet, men börjar signalera ohälsa. Där vill Österåsen Light vara en åtgärd/ resurs för att tidigt kunna gå in och bryta den negativa spiralen då en tidig insats kan vara av stor betydelse. Målgruppen är också personer som under en tid stått utanför arbetslivet, sjukskrivna och/eller arbetslösa som uppvisar tydliga tecken på lättare uppgivenhet, depression, inaktivitet och dåliga matvanor samt medföljande dålig självkänsla.

Målsättningen för projektet är att utveckla och stärka dessa individer inom områdena friskvård och hälsa. Att ge dem verktyg och motivation för att kunna må bättre både fysiskt och psykiskt.

Ett annat mål är också att deltagarna efter avslutad kurs ska vilja fortsätta att utvecklas på egen hand mot en hälsosammare livsstil.

Kontaktperson:

Linda Tåqvist, Projektledare, 0620-573 07