På väg tillbaka

På väg tillbaka drivs av Hälsocentralen Sollefteå i samarbete med Försäkringskassan.

Syftet med projektet är att genom samtal i grupp stödja och rehabilitera människor som är, eller riskerar att bli, sjukskrivna för utmattningssymtom. Gruppen skall också finnas för personer som återgått i arbete men som behöver stöd för att vidmakthålla ett positivt förändringsarbete.

Det är två gruppstarter per år och gruppen träffas varje vecka i tio veckor. En grupp består av ca 8 personer som aktualiseras av Hälsocentralens kurator. Det gemensamma för alla deltagare är att de på något viss drabbats av utmattningssymtom eller utmattningsdepression.

Projektet startade 2016 och finansieras av Samordningsförbundet i Sollefteå. Projektet fortsätter 2017 med en utökad aktivitet som innefattar veckovisa öppna informationstillfällen på Hälsocentralen i Sollefteå.

Kontaktperson i projektet:

Kurator Ylva Norberg, 0620-194 89