SamCoach

samcoachVi hjälper dig att lägga livspusslet

SamCoach vänder sig till dig mellan 18-64 år med nedsatt funktions- och arbetsförmåga.

Vi finns till för dig som behöver stöd och rehabiliteringsinsatser för att uppnå en hållbar levnadssituation, ökad livsglädje och/eller ökad arbetsförmåga.

Vi jobbar på uppdrag av Försäkringskassan, Landstinget Västernorrland, Arbetsförmedlingen och Sollefteå Kommun. Om du är inskriven hos minst två av dessa så kan du bli aktualiserad hos oss. Detta sker genom ditt samtycke och du kan när som helst avsluta din insats hos oss.

Samverkan – En dörr in

Många behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst, ofta även från andra myndigheter och aktörer, för sin rehabilitering. Då är samverkan en förutsättning för ett lyckat resultat. Där fungerar vi som spindeln i nätet mellan de olika aktörerna och dig.

Vad vi kan erbjuda dig:

Stöd och coachning för att förbättra möjligheterna att nå ditt mål.

Till exempel genom:

  • Coachande samtal
  • I kontakten med dina myndigheter
  • Stöd ut i arbetsträning eller praktik
  • Besök hos studie och yrkesvägledare
  • Friskvårdsinriktade insatser

Vi förväntar oss att du:

Vill förändra din livssituation och att du deltar aktivt i din rehabilitering.

Kontakt:

Malin Granholm
Telefon: 073-275 50 16
E-post: malin.granholm@solleftea.se

Linda Sundberg
Telefon: 073-274 12 09
E-post: linda.sundberg@solleftea.se

Plats:

Djupövägen 10
Sollefteå


Skriv ut som informationsbroschyr: SamCoach