Samverkan Sollefteå kommun och Försäkringskassan

Detta projekt drivs gemensamt av Försäkringskassan och Sollefteå kommun. Målgruppen omfattas av personal inom Äldreomsorgen.

Genom detta projekt vill Försäkringskassan tillsammans med Sollefteå kommun utveckla samarbetet med fokus på förebyggande insatser. I det förebyggande arbetet är arbetsledarna mycket viktiga och Försäkringskassan kommer tillsammans med Kommunens HR funktion att genomföra utbildningar/informationer, dels om socialförsäkringen och dels om lyckade satsningar inom förebyggande arbete som genomförts inom andra kommuner.

Försäkringskassan och Sollefteå kommun, ska tillsammans utreda former för att öka förebyggande och tidiga insatser som kan hjälpa individen att snabbt få rätt behandling eller rehabilitering och därigenom förhindra alternativt förkorta sjukskrivningar.

Försäkringskassan ska dessutom tillsammans med Sollefteå kommun, planera och genomföra utvecklings- och uppföljningsmöten för personer/professioner som medverkar i rehabiliteringen av sjukskrivna medarbetare. Exempel på detta är Försäkringsmedicinska gruppkonsultationer tillsammans med Försäkringsmedicinsk rådgivare, handläggare och specialist hos Försäkringskassan samt personal från Företagshälsovården och Sollefteå kommun.

Projektet finansieras av Samordningsförbundet och pågår 2016-2017.

 

Kontaktperson för projektet är:

Ulf Bergius, Enhetschef Försäkringskassan, 010-111 89 03