Styrelse

Ordinarie

Mikael Sjölund, ordförande

Sollefteå kommun
Telefon: 073-055 34 08
E-post: mikael.sjolund@solleftea.se


John Åberg

Landstinget Västernorrland
Telefon: 070-346 18 73
E-post: john.aberg@lvn.se


Roland Hagström, vice ordförande

Försäkringskassan
Telefon: 010-111 89 11
E-post: roland.hagstrom@forsakringskassan.se


Laila Öhrling

Arbetsförmedlingen
Telefon: 010-487 42 66
E-post: laila.ohrling@arbetsformedlingen.se

Ersättare

Leif Eriksson

Sollefteå kommun
Telefon: 070-683 55 24
E-post: leif.eriksson324@gmail.com


Leif Palmberg

Landstinget Västernorrland
Telefon: 070-552 32 32
E-post: leif.t.palmberg@gmail.com


Torbjörn Hällström

Försäkringskassan
Telefon: 070-279 62 30
E-post: torbjorn.hallstrom@forsakringskassan.se


Anna-Britta Antonsson

Arbetsförmedlingen
Telefon: 010-487 50 13
E-post: anna-britta.antonsson@arbetsformedlingen.se