Möten och protokoll

Styrelsens möten 2017

1 februari 13.00 Styrelsemöte – INSTÄLLT pga. för få beslutsärenden!
29 mars 13.00 Styrelsemöte, årsredovisning + bokslut
14 juni 09.30 Styrelsemöte
16 augusti 13.00 Styrelsemöte
18 oktober 13.00 Styrelsemöte, heldag med verksamhetsplanering på förmiddagen
22 november 13.00 Styrelsemöte, verksamhetsplan + Budget 2018-2020

 

Styrelsens protokoll

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006