Chefsgrupp

Leena Utterström

Direktör, Favi
Sundsvalls kommun
Telefon: 070-190 22 44
E-post: leena.utterstrom@sundsvall.se


Malin Törnqvist

Enhetschef, Avdelningen för sjukförsäkring
Försäkringskassan
Telefon: 010-111 86 01
E-post: malin.tornqvist@forsakringskassan.se


Eva Rönnbäck

Verksamhetschef, socialtjänsten,
Sundsvalls kommun
Telefon: 070-270 51 73
E-post: eva.ronnback@sundsvall.se

Lisbeth Ankarberg

Enhetschef/Specialistsjuksköterska i Psykiatri
Landstinget Västernorrland
Telefon: 073-275 33 58
E-post: lisbeth.ankarberg@lvn.se


Linda Viklund

Sektionschef
Arbetsförmedlingen
Telefon: 010-487 09 80
E-post: linda.viklund@arbetsformedlingen.se