Utvecklingsgrupp

 


Lena Flodin

Lokalt samverkansansvarig, avdelning för sjukförsäkring, Försäkringskassan
Telefon: 010-111 86 32
E-post: lena.flodin@forsakringskassan.se


Peter Nelhagen

Verksamhetschef Hälsocentralen Ånge
Telefon: 076-134 11 86
E-post: peter.nelhagen@rvn.se


Yvonne Edlund

Handläggare Arbetsförmedlingen Ånge
Telefon: 010-4860 97
E-post: yvonne.edlund@arbetsformedlingen.se


Rebecca Lindberg

Individ- och familjeomsorgschef Ånge kommun
Telefon: 070-625 21 72
E-post: rebecca.lindberg@ange.se


Mattias Estlind

HR konsult Ånge kommun
Telefon: 070-313 71 29
E-post: mattias.estlind@ange.se


Joakim Lindqvist

Verksamhetsutvecklare Ånge kommun
Telefon: 0690-250 346
E-post: joakim.lindqvist@ange.se