RÅFA (fd LÅFA) – Handläggarnätverket

Björn Embretsen

Ångemodellen, Ånge kommun
Telefon: 073-270 78 18
E-post: bjorn.embretsen@ange.se


Yvonne Edlund

Arbetsförmedlingen
Telefon: 010-486 39 87
E-post: yvonne.edlund@arbetsformedlingen.se


Gunilla Åsholm

Socialtjänsten (LSS) Ånge kommun
Telefon: 073-274 02 06
E-post: gunilla.asholm@ange.se


Veronica Lindh

Socialtjänsten (IFO) Ånge kommun
Telefon: 0690-25 01 34
E-post: veronica.lindh@ange.se


Anna-Maria Norman

Försäkringskassan (sjukpenning)
Telefon: 010-111 86 15
E-post: anna-maria.norman@forsakringskassan.se


Erika Nilsson

Socialtjänsten (IFO) Ånge kommun
Telefon: 073-514 97 01
E-post: erika.nilsson@ange.se


Jesper Larsson

Försäkringskassan (aktivitetsersättning)
Telefon: 010-111 57 54
E-post: jesper.h.larsson@forsakringskassan.se


Anna Wåhlin

Hälsocentralen Ånge (rehabkoordinator), Region Västernorrland
Telefon: 0690-156 74
E-post: anna.wahlin@rvn.se