Samkraft

Lisa Eriksson

Ekonomiskt bistånd, BAS-förvaltningen, Kramfors kommun
Telefon: 0612-80 310
E-post: lisa.eriksson@kramfors.seChristina Mattsson

Ekonomiskt bistånd, BAS-förvaltningen, Kramfors kommun
Telefon: 0612-802 14
E-post: christina.mattsson@kramfors.se


Eva Petersson

Handläggare aktivitetsersättning, Försäkringskassan
Telefon: 010-111 89 10
E-post: eva.petersson@forsakringskassan.se


Helene Näslund

Handläggare, Arbetsförmedlingen
Telefon: 010-487 27 30
E-post: helene.naslund@arbetsformedlingen.se


Ida Norman

Koordinator / Coach Samkraft
Telefon: 0612-803 40
E-post: ida.norman@kramfors.se


Malin Lundgren

Aktivitetscoach projekt Stegsam
Telefon: 0612-805 88
E-post: malin.lundgren@kramfors.se


Jerker Byström

Förbundschef, Samordningsförbundet Kramfors
Telefon: 072-545 69 28
E-post: jerker.bystrom@kramfors.se


Patrik Lindeberg

Rehabkoordinator hälsocentralen Kramfors
Telefon: 0612-86 088
E-post: patrik.lindeberg@rvn.se


Lil Sundberg

Arbetscoach, Arbetsmarknadsenheten, Kramfors kommun
Telefon: 0612-80 280
E-post: lil.sundberg@Kramfors.seSusanne Eriksson

Psykiatrisk mellanvård, Region Västernorrland
Telefon: 0612-86 022
E-post: susanne.eriksson@lvn.se


Mattias Englund

Kurator habiliteringen, Region Västernorrland
Telefon: 0620-194 38
E-post: mattias.englund@rvn.se

2021
15 januari 9.15-11.15 AME, Folkets Park
12 februari 9.15-11.15 AME, Folkets Park
12 mars 9.15-11.15 AME, Folkets Park
16 april 9.15-11.15 AME, Folkets Park
7 maj 9.15-11.15 AME, Folkets Park
11 juni 9.15-11.15 AME, Folkets Park
20 augusti 9.15-11.15 AME, Folkets Park
17 september 9.15-11.15 AME, Folkets Park
15 oktober 9.15-11.15 AME, Folkets Park
12 november 9.15-11.15 AME, Folkets Park
10 december 9.15-11.15 AME, Folkets Park