Mötesdatum för utvecklingsgruppen

Ons 22 januari Kl. 13-15.30 möte Timrå
Ons 4 mars Kl. 13-15.30 möte Härnösand
Ons 27 maj Kl. 13-15.30 möte Timrå
Ons 26 augusti Kl. 13-15.30 möte Härnösand
Fre 2 okt. Kl. 9-15.30 Vp-dagen Timrå
Ons 4 nov. Kl. 13-15.30 möte Härnösand