Protokoll från styrelsemötet den 28 augusti 2020, finns under styrelse