Beredningsgrupper

Många gånger stöter handläggare på individer som hamnat mellan stolarna och behöver extra stöd och hjälp. Genom att lyfta dessa ärenden till beredningsgruppen kan man som handläggare få sitt ärende belyst av representanter från respektive myndighet.

I beredningsgruppen sitter representanter från Vuxenpsykiatrin, Habiliteringen, Hälsocentralen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Arbetsmarknadsenheten och SamCoach.

Personen som ärendet gäller skriver först under ett medgivande som gör det möjligt att prata öppet mellan myndigheterna, för att de på bästa sätt ska kunna hjälpa personen vidare.

1

Du och din klient skriver tillsammans under blanketten för samtycke samt identifierar behovet hos klienten.

Samtycke beredningsgruppen Arbetsmarknad

Samtycke-beredningsgruppen beroende

2

Du överlämnar ärendet till din representant för beredningsgruppen. Han/hon kommer då att ta med sig ärendet till beredningsgruppsmötet som hålls 1 gång per månad i Sollefteå och var 6:e vecka i Ramsele. Inför mötet har samtliga myndigheter kollat upp de ärenden som kommer att lyftas. Under mötet diskuteras varje ärende samt om och hur ärendena ska jobbas vidare med. Här finns tre alternativ:

  • Ärendet blir ett samverkansärende mellan berörda myndigheter
  • Ärendet lyfts vidare till SamCoach för ytterligare insatser
  • Det beslutas att det inte är ett ärende för beredningsgruppen och lyfts tillbaka till dig som handläggare

Din representant återkopplar till dig som handläggare vad som framkommit i ditt ärende under mötet.


3

Om ärendet har gått vidare till SamCoach bokar du som handläggare in ett aktualiseringsmöte tillsammans med dig, din klient och coach. Under mötet tilldelas coachen ett uppdrag med tydliga mål, behov belyses samt intresseområden. Även förväntningar hos klienten och dig som handläggare tas upp.

4

Därefter bokar coachen in möten tillsammans med klienten där det görs upp en plan för att fullfölja uppdraget. Det kan ske genom exempelvis:

  • Lösningsfokuserade samtal
  • Kartläggning av styrkor, resurser, behov och intresseområden
  • Besök på arbetsplatser för eventuell praktik, arbetsprövning
  • Hjälp och stöd att hantera nödvändiga ansökningar som den enskilde behöver göra för att tillgodogöra sig rättigheter och möta behov

5

Uppföljningsmöten kommer att bokas in tillsammans med dig som handläggare enligt överenskommelse, med syfte att följa upp insatsen och uppdraget. Där bestäms om uppdraget behöver revideras, förlängas eller avslutas.


Är du nyfiken på hur ett beredningsmöte går till är du varmt välkommen att delta vid ett möte som hålls på din arbetsplats.


 

Michael Janhammar

Psykmottagningen Sollefteå
Telefon: 0620-192 91
E-post: michael.janhammar@rvn.se


Anette Nylander och Linda Westermark

SPOT
Telefon: 0620-195 95
E-post: linda.westermark@rvn.se


Roger Nyhlén

Hälsocentralen Sollefteå
Telefon: 0620-19118
E-post: roger.nyhlen@rvn.se 


Sandra Nolén

Öppenvården (Vita Villan)
Telefon: 0620-68 25 68
E-post: sandra.nolen@solleftea.se


Sanna Lundin

Arbetsmarknadsenheten
Telefon: 073-275 50 19
E-post: sanna.lundin@solleftea.se


Katarina Svensson

Eftervårdsprojektet
Telefon: 070-204 86 90
E-post: katarina.svensson1@solleftea.se


Christina Östling

Socialtjänsten Vuxenenheten
Telefon: 070-277 80 03
E-post: christina.ostling@solleftea.se


Sandra Sahlberg

Samordningsförbundet
Telefon: 070-222 21 88
E-post: sandra.sahlberg@solleftea.se


Marie-Louise Löfstrand

Socialtjänsten Ek.bistånd
Telefon: 070-1908490
E-post: marie-louise.lofstrand@solleftea.se

Salim Khater

Arbetsmarknadsenheten
Telefon: 070-313 00 36
E-post: salim.khater@solleftea.se


Jenny Mahlberg

Arbetsförmedlingen
Telefon: 010-487 7614
E-post: jenny.mahlberg@arbetsformedlingen.se


Eva Petersson

Försäkringskassan
Telefon: 010-111 89 10
E-post: eva.petersson@forsakringskassan.se


Bill Ring

SamCoach
Telefon: 073-274 12 09
E-post: bill.ring@solleftea.se


Malin Granholm

SamCoach
Telefon: 073-275 50 16
E-post: malin.granholm@solleftea.se


Mikael Svensson

Socialtjänsten
Telefon: 0620-68 27 43
E-post: mikael.svensson@solleftea.se


Lena Pierre

Psykmottagningen
Telefon: 0620-19137
E-post: lena.pierre@rvn.se


Jessica Eriksson

Hälsocentralen Sollefteå
Telefon: 073-275 33 40
E-post: mailto:jessica.eriksson5@rvn.se


Sandra Sahlberg

Samordningsförbundet
Telefon: 070-222 21 88
E-post: sandra.sahlberg@solleftea.se


Mattias Englund

Habiliteringen
Telefon: 0620-194 38
E-post: mailto:mattias.englund@rvn.se


Sandra Formgren

Försäkringskassan
Telefon: 010-111 84 41
E-post: sandra.formgren@forsakringskassan.se