Styrelse

Jonas Väst

Region Västernorrland
Telefon: 070-189 35 78
E-post: jonas.vast@sundsvall.se


Christina Nordenö

Sundsvalls kommun
Telefon: 072-726 99 90
E-post: christina.nordeno@sundsvall.se


Fredrik Samnegård

Försäkringskassan
Telefon: 010-116 28 30
E-post:


Peter Pettersson

Arbetsförmedlingen
Telefon: 010-486 84 91
E-post: peter.k.pettersson@arbetsformedlingen.se

Sanna Jonsson

Region Västernorrland
Telefon:
E-post: sanna.jonsson@centerpartiet.se


Lina Kempe

Försäkringskassan
Telefon: 010-111 86 40
E-post: lina.kempe@forsakringskassan.se


Benny Norrbin

Arbetsförmedlingen
Telefon:
E-post: benny.x.norrbin@arbetsformedlingen.se


Thomas Burman

Sundsvalls kommun
Telefon: 072- 538 02 25
E-post: burmanthomas@hotmail.com

Sakkunnigt biträde,
E-post:


Göte Stenlund

Sundsvalls kommun
E-post: gote.stenlund@sundsvall.se


Eva Sonidsson

Landstinget Västernorrland
E-post: sonidssoneva@gmail.com


Lars Skoglund

KPMG AB
Telefon:
E-post:

2021
Fredag 22 januari 9-12 Styrelsemöte
Fredag 26 februari 9-12 Styrelsemöte gemensamt med strategigruppen
Fredag 26 mars 9-12 Styrelsemöte, beslut om årsredovisning
Fredag 7 maj 9-12 Styrelsemöte
Fredag 28 maj 9-12 Medlemssamråd i Timrå eller Härnösand
Fredag 18 juni 9-12 Styrelsemöte
Fredag 27 augusti Heldag Styrelsemöte, planering 2022-2024. Gemensamt med strategigruppen.
Fredag 15 oktober 9-12 Styrelsemöte
Torsdag 11 november –
fredag 12 november
Lunch – lunch Norrlandskonferens, Örnsköldsvik
Fredag 26 november 9-12 Styrelsemöte, beslut om budget och verksamhetsplan 2022-2024

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Matts Boman

Medelpads Räddningstjänstförbund
E-post: matts.boman@sundsvall.se
Webbplats: Behandling av personuppgifter, Sundsvalls kommun