Styrelse

Jonas Väst

Sundsvalls kommun
Telefon: 070-189 35 78
E-post: jonas.vast@sundsvall.se


Christina Nordenö

Region Västernorrland
Telefon: 072-726 99 90
E-post: christina.nordeno@sundsvall.se


Lina Kempe

Försäkringskassan
Telefon: 010-111 86 40
E-post: lina.kempe@forsakringskassan.se


Peter Pettersson

Arbetsförmedlingen
Telefon: 010-486 84 91
E-post: peter.k.pettersson@arbetsformedlingen.se

Caroline Nordgren

Region Västernorrland
Telefon:
E-post:  caroline.nordgren@sjukvardspartiet.se


Lotta Qvarnlöf

Försäkringskassan
Telefon: 010-111 67 22
E-post: lotta.qvarnlof@forsakringskassan.se


Pia Persbo

Arbetsförmedlingen
Telefon:
E-post: pia.persbo@arbetsformedlingen.se 


Thomas Burman

Sundsvalls kommun
Telefon: 072- 538 02 25
E-post: burmanthomas@hotmail.com

EY

Sakkunnigt biträde
E-post:


Rodney Engström

Sundsvalls kommun
E-post: rodney.engstrom@sundsvall.se


Björn Hellquist

Region Västernorrland
E-post:


Lars Skoglund

KPMG AB
Telefon:
E-post:

2023
Fredag 27 januari 9-12 Styrelsemöte
Tisdag 21 februari 9-16 Styrelsemöte gemensamt med strategigruppen
Fredag 17 mars 9-12 Styrelsemöte, beslut om årsredovisning
Måndag 3 april 13-15 Konstituerande styrelsemöte
Fredag 28 april 9-12 Styrelsemöte
Fredag 26 maj 9-12 Styrelsemöte
Tisdag 29 augusti Heldag Styrelsemöte, planering 2024-2026. Gemensamt med strategigruppen.
Fredag 29 september 9-12 Styrelsemöte
Fredag 27 oktober 9-12 Styrelsemöte
Fredag 24 november 9-12 Styrelsemöte, beslut om budget och verksamhetsplan 2023-2025
Övrigt
18-19 april Finsamkonferens i Halland.
11 maj Medlemssamråd i Örnsköldsvik
Hösten 2023 Norrlandskonferens i Gävleborg

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Matts Boman

Medelpads Räddningstjänstförbund
E-post: matts.boman@sundsvall.se
Webbplats: Behandling av personuppgifter, Sundsvalls kommun