Styrelse

Jonas Väst

Sundsvalls kommun
Telefon: 070-189 35 78
E-post: jonas.vast@sundsvall.se


Christina Nordenö

Region Västernorrland
Telefon: 072-726 99 90
E-post: christina.nordeno@sundsvall.se


Lina Kempe

Försäkringskassan
Telefon: 010-111 86 40
E-post: lina.kempe@forsakringskassan.se


Peter Pettersson

Arbetsförmedlingen
Telefon: 010-486 84 91
E-post: peter.k.pettersson@arbetsformedlingen.se

Sanna Jonsson

Region Västernorrland
Telefon: 070-945 01 97
E-post: sanna.jonsson@centerpartiet.se


Lotta Qvarnlöf

Försäkringskassan
Telefon: 010-111 67 22
E-post: lotta.qvarnlof@forsakringskassan.se


Pia Persbo

Arbetsförmedlingen
Telefon:
E-post: pia.persbo@arbetsformedlingen.se 


Thomas Burman

Sundsvalls kommun
Telefon: 072- 538 02 25
E-post: burmanthomas@hotmail.com

EY

Sakkunnigt biträde
E-post:


Göte Stenlund

Sundsvalls kommun
E-post: gote.stenlund@sundsvall.se


Eva Sonidsson

Region Västernorrland
E-post: sonidssoneva@gmail.com


Lars Skoglund

KPMG AB
Telefon:
E-post:

2022
Fredag 21 januari 9-12 Styrelsemöte
Fredag 25 februari 9-16 Styrelsemöte gemensamt med strategigruppen
Fredag 11 mars 9-12 Styrelsemöte, beslut om årsredovisning
Fredag 6 maj 9-12 Styrelsemöte
Fredag 20 maj 9-12 Medlemssamråd i Ånge
Fredag 17 juni 9-12 Styrelsemöte
Fredag 2 september Heldag Styrelsemöte, planering 2023-2025. Gemensamt med strategigruppen.
Fredag 21 oktober 9-12 Styrelsemöte
Torsdag 10 november
fredag 11 november
Lunch – lunch Norrlandskonferens i Ånge
Fredag 25 november 9-12 Styrelsemöte, beslut om budget och verksamhetsplan 2023-2025

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Matts Boman

Medelpads Räddningstjänstförbund
E-post: matts.boman@sundsvall.se
Webbplats: Behandling av personuppgifter, Sundsvalls kommun