Samordningsförbunden i Västernorrland arbetar med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Västernorrlands kommuner, Landstinget Västernorrland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.